Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

οι υποθέσεις σας απετυχαν — Γερμανία

Ζητήματα που απέτυχαν, είτε επειδή οι εκκινητές αποσύρθηκαν, είτε δεν τις υπέβαλαν (εντός 12 μηνών από το τέλος της συνδρομής) ή επειδή οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν απάντησαν (μέσα σε δώδεκα μήνες από την υποβολή) ή επειδή οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν έλαβαν απόφαση (εντός 24 μηνών από την υποβολή).

232.028 Υπογραφές
Δεκ. 2021 ολοκληρώθηκε
173.684 Υπογραφές
Απρ. 2020 ολοκληρώθηκε
143.296 Υπογραφές
Οκτ. 2021 ολοκληρώθηκε
119.655 Υπογραφές
29.11.2022 ολοκληρώθηκε
80.204 Υπογραφές
Μαρ. 2020 ολοκληρώθηκε
68.457 Υπογραφές
15.02.2022 ολοκληρώθηκε
67.663 Υπογραφές
2019 ολοκληρώθηκε
64.684 Υπογραφές
Μαρ. 2020 ολοκληρώθηκε
63.985 Υπογραφές
Δεκ. 2020 ολοκληρώθηκε
59.439 Υπογραφές
2018 ολοκληρώθηκε

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα