Tek pokrenute

o temi Zaštita okoline

Nedavno kreirane inicijative, razvrstane po datumu stvaranja. Inicijative su navedene od 5 potpisa i to najranije nakon 24 sata.

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada