Zvolení zástupcovia ľudí Andreas Hopp

Stadtverwaltung v Kehl


Andreas Hopp
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU/FDP
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International