förtroendevald Andreas Mrosek

Deutscher Bundestag i Tyskland

Andreas Mrosek
parti: AfD
Grupp: AfD
vald den: 24.09.2017
Nästa val: 2021
Valdistrikt : Dessau - Wittenberg
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas Mrosek
webbplats: http://www.andreas-mrosek-bundestag.de
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International