Λαϊκή εκπρόσωπος Anna Wabel

Kreistag σε Lahn-Dill-Kreis


Anna Wabel
κόμμα: DIE LINKE
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα