përfaqësues Armin Laschet

Landtag Nordrhein-Westfalen

Armin Laschet
parti : CDU
fraksion: CDU
Zgjedhur : 14.05.2017
zgjedhjet e ardhshme : 2022
rrethi zgjedhor : Aachen II
rol: Fraktion (Fraktionvorsitzender)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Armin Laschet
Faqja e internetit : https://armin-laschet.de
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Armin-Laschet/109478215738226
Twitter: https://twitter.com/ArminLaschet
Link:
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International