përfaqësues Artur Faulhammer

Gemeinderat Titz


Artur Faulhammer
parti : SPD in Titz
fraksion: SPD in Titz
zgjedhjet e ardhshme : 2020
rol: Gemeindevertreter
Faqja e internetit : www.spd-titz.de
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani