Zástupca ľudu Barbara Ingenkamp

Stadtrat v Bonn


Barbara Ingenkamp
Politický večierok: parteilos
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International