Εκλεγμένος επρόσωπος Bernhard Rosilius

Kreistag σε Landkreis Helmstedt


Bernhard Rosilius
κόμμα: GRÜNE
Κοινοβουλευτική ομάδα: Kreistagsfraktion
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα