volení zástupci Bert Moll

Stadtrat v Bonn


Bert Moll
Strana: CDU
volební : 2020
Nahlaste chyby v datech
Já jsem Bert Moll

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní