izabrani dužnosnici Bert Moll

Stadtrat u Bonn


Bert Moll
stranka: CDU
Sljedeći izbor: 2020
Prijavite pogreške u podacima
Ja sam Bert Moll

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada