Λαϊκή εκπρόσωπος Bettina Scharold

Gemeinderat σε Bad Endorf - Έχει παραιτηθεί

Δεν εχουν ζητηθεί δηλώσεις ακόμα

Bettina Scharold - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CSU
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Bettina Scharold

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα