Εκλεγμένος επρόσωπος Burkhard Peters

Schleswig-Holsteinischer Landtag

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Taktverdichtung S21 zwischen Aumühle und Bergedorf

  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
  πρόσφατα γραμμένο σε 16.05.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Auflösung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein /Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von PFK

  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
  πρόσφατα γραμμένο σε 18.04.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Steuergeld für Kinder- und Zwangsarbeit. Für Umweltschutz und faire Arbeit – hier und weltweit

  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, τελευταία έκδοση 19.12.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Wie meine Fraktionskollegen schon festgestellt haben, ist die Grundlage für eine Änderung des bisherigen Tariftreuegesetzes unsere Vereinbarung im Koalitionsvertrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP.
  „Das Tariftreue- und Vergabegesetz werden wir auf Grundlage der Vorschläge der bisherigen Evaluation weiterentwickeln und ein neues mittelstandsfreundliches Vergaberecht gestalten, das auch insbesondere kleinen Betrieben die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen von Land und Kommunen ermöglicht. Dafür werden wir auf vergabefremde Kriterien verzichten. Bei der konkreten Beschaffung durch das Land werden wir auf umweltbezogene und innovative Aspekte setzen.“

  Der Bürokratieabbau für Kleinbetriebe und den Mittelstand ist

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kitagebühren in Schleswig-Holstein

  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, τελευταία έκδοση 25.11.2018

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
    Απέχω.

  Sehr geehrte Frau Schütz,
  Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Petition „Abschaffung der Kita-Gebühren in Schleswig-Holstein“.
  Wir arbeiten in der Jamaika-Koalition mit Hochdruck an einer umfangreichen KiTa-Reform. Denn derzeit sind die Kitagebühren in SH tatsächlich zu hoch und darüber hinaus regional sehr unterschiedlich. Das ist zusätzlich ungerecht.
  Das Ziel muss auch nach meiner Überzeugung sein, eine kostenlose KiTa zu bekommen, weil auch die KiTas zum Bildungssystem gehören und die anderen Bildungsbereiche, also Schule und Studium gebührenfrei sind.
  Wir wollen aber schrittweise vorgehen, weil die gleichzeitige Abschaffung der Kita-Gebühren und die flächendeckende Aufrechterhaltung hoher Qualitätsstandards in allen Einrichtungen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Winterferien für Schleswig-Holstein

  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
  πρόσφατα γραμμένο σε 21.02.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Abschiebungen in den Krieg - Schutz für Geflüchtete aus Afghanistan!

  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
  πρόσφατα γραμμένο σε 22.06.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung Straßenbaubeiträge in Schleswig-Holstein Keine staatlich angeordnete Existenzgefährdung

  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
  πρόσφατα γραμμένο σε 21.10.2016
  Καμία απάντηση

Burkhard Peters
κόμμα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Κοινοβουλευτική ομάδα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Εκλεγμένος (η) την: 07.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Lauenburg-Nord
Αξίωμα: Fraktion (Rechtspolitischer Sprecher), Fraktion (Innenpolitischer Sprecher), Fraktion (Datenschutzpolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Burkhard Peters
Ιστοσελίδα: https://burkhardpeters.de
Facebook: http://www.facebook.com/burkhard.peters
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition