Predstavnik ljudi Carmen Hornung-Jahn

Rat der Stadt u Duisburg


Carmen Hornung-Jahn
stranka: Die Linke
Sljedeći izbor: 2020
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada