Përfaqësues Carmen Hornung-Jahn

Rat der Stadt Duisburg


Carmen Hornung-Jahn
parti : Die Linke
zgjedhjet e ardhshme : 2020
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani