Εκλεγμένος επρόσωπος Christian Gold

Stadtrat σε Βόννη

  Γνωμοδότηση για την αναφορά AIRE-Turm Bauwahn Verhindern!

  CDU, τελευταία έκδοση 21.10.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Der Rat der Bundesstadt Bonn hat bereits am 22.06.2020 folgenden Beschluss gefasst: "Das der Verwaltung vorgeschlagene konkrete Projekt zum Bau eines Veranstaltungsturms in der Rheinaue wird abgelehnt." Diesem Beschluss habe auch ich zugestimmt. Es ist m. E. ein Projekt am falschen Ort.

  Trotzdem achte und begrüße ich das Engagement von Herrn Burbulla. Ich empfinde die Angriffe gegen seine Person in der Petition für völlig unangebracht und unnötig. Daher lehne ich die Formulierung der Petition ab, unterstütze aber das Anliegen, dass der Turm nicht in der Rheinaue gebaut wird. Eine erneute Beratung im Rat und/oder einem Fachausschuss ist nicht notwendig, da bereits ablehnend entschieden wurde.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bonner Ganztagsschulen erhalten - OGS-Förderung erhöhen

  CDU, τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Das Wohl unserer Kinder, Jugendlichen und Familien ist eine der wichtigsten Leitlinien der Politik der Bonner CDU. Dies haben wir bewusst im letzten Wahlkampf auf einem Plakat mit der Aussage „Kinder sind Zukunft: Schulen, Kitas, Jugendhilfe – Hier investieren wir!“ kommuniziert. Als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses setzte ich mich stets für die berechtigten Interessen der Kinder und Eltern ein und beschäftige mich daher auch intensiv mit dem Thema OGS. Die Einsparungsvorschläge der Verwaltung im OGS-Bereich kamen für mich relativ unerwartet. Ich habe von den Inhalten der Sparliste -wie auch die Träger- durch die Presseinformation der Stadtverwaltung erfahren. Die derzeitige Verunsicherung und Angst von Kindern, Eltern, Trägern und Mitarbeitern

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine weiteren Zweckentfremdungen mehr von Bonner Sporthallen

  CDU
  γραμμένο στις 20.02.2016
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Ennertaufstieg: Nein!

  CDU
  γραμμένο στις 24.03.2015
  Καμία απάντηση


Christian Gold
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 25.05.2014
εκλογή: 2020
Ιστοσελίδα: christiangold.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition