volení zástupci Clemens Beckstein

Stadtrat v Jena


Prof. Clemens Beckstein
Strana: FDP
skupina : FDP
volební : 2024
funkce : Mitglied des Stadtrates
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International