изборни длъжности Dietmar Weihrich

Stadtrat в / след Хале

прозрачност:
nicht mehr im Parlament

Dietmar Weihrich
страна : Bündnis 90/Die Grünen
Избрано на: 26.05.2019
избори: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Weihrich
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International