Εκλεγμένος επρόσωπος Dietmar Weihrich

Stadtrat σε Χάλλε (Ζάαλε)

διαφάνεια:
nicht mehr im Parlament

Dietmar Weihrich
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
Εκλεγμένος (η) την: 26.05.2019
εκλογή: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Weihrich
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition