Zvolení zástupcovia ľudí Dietmar Weihrich

Stadtrat v Halle (Saale)

priehľadnosť :
nicht mehr im Parlament

Dietmar Weihrich
Politický večierok: Bündnis 90/Die Grünen
Zvolené : 26.05.2019
Nové voľby: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Weihrich
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International