Εκλεγμένος επρόσωπος Eberhard Lambeck

Rat der Stadt σε Wermelskirchen


Eberhard Lambeck
κόμμα: Bürgerforum
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bürgerforum
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα