volení zástupci Erich Sehrt

Stadtverordnetenversammlung v Reichelsheim (Wetterau)


Dr. Erich Sehrt
Strana: CDU
skupina : CDU
volební : 2021
funkce : Fraktionsvorsitzender
webové stránky : https://www.stadt-reichelsheim.de/index_main.php?unid=2047&PHPSESSID=49dd9a1c590b8fe33a5de5a56b3002e2
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní