Predstavnik ljudi Felicitas Oldenburg

Rat der Stadt u Göttingen


Felicitas Oldenburg
stranka: FDP
Frakcija: FDP
Sljedeći izbor: 2021
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada