Zástupca ľudu Felicitas Oldenburg

Rat der Stadt v Göttingen


Felicitas Oldenburg
Politický večierok: FDP
zlomok: FDP
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz