представител на хората Fred Kutscher

Stadtrat в / след Нойвид

  Становище относно петицията Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%

  Ich tu´s, последна редакция на 08.07.2021

    Съгласен съм / предимно съм съгласен.
  ✓   Подкрепям искане в Парламента, ако има достатъчно други представители.
  ✓   Подкрепям публично изслушване в Техническия комитет.
  ✓   Подкрепям публично изслушване в Парламента / пленарно заседание.

  Als Stadtrat der Neuwieder Bürgerliste habe ich gegen die Erhöhung der Grundsteuer B gestimmt. Einen derartigen Sprung auf 610 % halte ich für nicht vertretbar. Eine moderate Erhöhung in mehreren Schritten, wäre angebrachter gewesen. Zudem stand zum Zeitpunkt der Abstimmung noch das Urteil zum kommunalen Finanzausgleich aus.


Fred Kutscher
страна : Ich tu´s
фракция: Ich tu´s
избори: 2024
функция: Ratsmitglied

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International