volení zástupci Georg Rauchenberger

Kreistag v Zemský okres Bad Tölz-Wolfratshausen - eliminovány


Georg Rauchenberger - eliminovány
Strana: CSU
volební : 2026
Nahlaste chyby v datech
Já jsem Georg Rauchenberger

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní