изборни длъжности Hans-Friedrich Rosendahl

Stadtrat в / след Бон

    Становище относно петицията AIRE-Turm Bauwahn Verhindern!

    Allianz für Bonn

    Не се изисква, няма наличен имейл адрес


Hans-Friedrich Rosendahl
страна : Allianz für Bonn
фракция: Allianz für Bonn
избори: 2020

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега