Zvolení zástupcovia ľudí Hans-Friedrich Rosendahl

Stadtrat v Bonn


Hans-Friedrich Rosendahl
Politický večierok: Allianz für Bonn
zlomok: Allianz für Bonn
Nové voľby: 2020

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz