förtroendevald Hans-Friedrich Rosendahl

Stadtrat i Bonn


Hans-Friedrich Rosendahl
parti: Allianz für Bonn
Grupp: Allianz für Bonn
Nästa val: 2020

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu