Εκλεγμένος επρόσωπος Hans-Günter Scholz

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Reichelsheimer Wäldchen

FW, τελευταία επεξεργασία στις 4/10/20

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Hallo,
wir bereits von mir 2017 dargestellt, sehe ich die Nutzung diese Platzes (Reichelsheimer Wäldchen) als die schlechteste Lösung für den Standort eines neuen Kindergartens. Neben dem Schutz dieses Wäldchen sehe ich auch ökulogische Einschnitte wenn dies nicht verhindert werden kann, da dann neben dem Bürgerhaus, dem dann neuen KIGA Gebäude, der Schule, Dem Tennisplatz sowie der Schulsporthalle und den in diesem Gebiet befindlichen Strassen alles verbaut ist - keine natürliche klimatische Kühlung (Schatten) durch natürliche Bewachsung mehr gegeben sein wird!. Es kann nicht sein, dass wir hier - ähnlich wie vor kurzen für das Verwaltungsgebäude - dann im Nachgang Klimaanlagen anschaffen müssen, weil wir uns nicht genügend Gedanken, über ein Gesamtkonzept des gesamten Areals, einschließlich eines Verkehrs- und Umweltkonzeptes dazu gemacht haben.
Als einfachste Lösung, im Nachgang (der Planung und Erstellung des KIGA-Gebäudes, vielleicht nach 2-3 Jahren) dann eine zusätzliche Straße von der Schule zur Bingenheimer Straße - ortsausgangs nach Bingenheim - zu 'überlegen' (entsprechende Vorschläge wurden von anderen Fraktionen angemerkt), würde nochmals belegen, dass ohne Konzept gearbeitet wird. Dies kann nicht das Ziel sein!
Gruß
Hans-Günter Scholz

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung Der Strassenbeitragssatzung In Reichelsheim Wetteraukreis

FW, τελευταία επεξεργασία στις 9/9/18


  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Fraktion der Freien Wähler der Stadt Reichelsheim verweisen wir auf fb.me/FWReichelsheim, wo sie den Inhalt unserer Stellungnahme - für alle Fraktionsmitglieder - entnehmen können

Gruß
Hans-Günter Scholz
Fraktionsvorsitzender

Hans-Günter Scholz
κόμμα: FW
Κοινοβουλευτική ομάδα: FW
επανεκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Ιστοσελίδα: https://www.stadt-reichelsheim.de/index_main.php?unid=1712&PHPSESSID=49dd9a1c590b8fe33a5de5a56b3002e2
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα