Εκλεγμένος επρόσωπος Hans-Günter Scholz

Stadtverordnetenversammlung σε Reichelsheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Reichelsheimer Wäldchen

  FW, τελευταία έκδοση 04.10.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Hallo,
  wir bereits von mir 2017 dargestellt, sehe ich die Nutzung diese Platzes (Reichelsheimer Wäldchen) als die schlechteste Lösung für den Standort eines neuen Kindergartens. Neben dem Schutz dieses Wäldchen sehe ich auch ökulogische Einschnitte wenn dies nicht verhindert werden kann, da dann neben dem Bürgerhaus, dem dann neuen KIGA Gebäude, der Schule, Dem Tennisplatz sowie der Schulsporthalle und den in diesem Gebiet befindlichen Strassen alles verbaut ist - keine natürliche klimatische Kühlung (Schatten) durch natürliche Bewachsung mehr gegeben sein wird!. Es kann nicht sein, dass wir hier - ähnlich wie vor kurzen für das Verwaltungsgebäude - dann im Nachgang Klimaanlagen anschaffen müssen, weil wir uns nicht genügend Gedanken, über

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung Der Strassenbeitragssatzung In Reichelsheim Wetteraukreis

  FW, τελευταία έκδοση 09.09.2018


    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  für die Fraktion der Freien Wähler der Stadt Reichelsheim verweisen wir auf fb.me/FWReichelsheim, wo sie den Inhalt unserer Stellungnahme - für alle Fraktionsmitglieder - entnehmen können

  Gruß
  Hans-Günter Scholz
  Fraktionsvorsitzender


Hans-Günter Scholz
κόμμα: FW
Κοινοβουλευτική ομάδα: FW
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Ιστοσελίδα: https://www.stadt-reichelsheim.de/index_main.php?unid=1712&PHPSESSID=49dd9a1c590b8fe33a5de5a56b3002e2
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition