izabrani dužnosnici Hans Joachim Medewitz

Parlament u Rheinhausen


Hans Joachim Medewitz
stranka: SPD
Funkcija: Mitglied der Bezirksvertretung
Prijavite pogreške u podacima
Ja sam Hans Joachim Medewitz

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada