përfaqësues Hans-Peter Hartmann

Stadtrat Kempten (Allgäu)

  Opinion mbi peticionin Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA

  Freie Wähler - ÜP, modifikuar për herë të fundit 07/11/2020

    nuk bie dakort.

  Wir haben ein Kornhaus und Theater.
  Zudem in der Wirtschaftlichen Lage geht das nicht.
  Der Jährliche Zuschuss ist nicht machbar.


Hans-Peter Hartmann
parti : Freie Wähler - ÜP
fraksion: Freie Wähler - ÜP
zgjedhjet e ardhshme : 2026
rol: Stadtrat
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani