përfaqësues Heinz-Günter Bargfrede

Kreistag Landkreis Rotenburg

    Opinion mbi peticionin Das Bremervörder Krankenhaus muss erhalten bleiben!

    CDU modifikuar për herë të fundit 19/01/2015

      Pajtohem / kryesisht pajtohem .

    Auch ich bin der Meinung, dass das Bremervorder Krankenhaus erhalten bleiben muss. Ich begrüße die Initiative und kann mich mit dem Wortlaut der Petition und der ausführlichen und fundierten Begründung ohne Einschränkung einverständen erklären. In Verbindung mit einem starken regionalen Partner kann das Bremervörder Krankenhaus mittelfristiig wirtschaftlich betrieben werden. Ich bin davon überzeugt, dass das Bremervörder Krankenhaus erhalten bleibt. Das Land Niedersachsen muss dabei seiner Verantwwortung voll und ganz gerecht werden. .

Heinz-Günter Bargfrede
parti : CDU
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz-Günter_Bargfrede
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International