Εκλεγμένος επρόσωπος Heinz Peter Wittgen

Marktgemeinderat σε Meitingen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Unterstützung der „Meitinger Bannwald-Erklärung“

  Grüne, τελευταία έκδοση 16.04.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

  Als im Mai 2020 neu in den Meitinger Marktgemeinderat gewähltes Mitglied der GRÜNEN positioniere ich mich klar gegen die Ausweisung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet des Lohwaldes und einer damit verbundenen Rodung von Waldflächen.

  Die Überlegungen der Lechstahlwerke zur Erweiterung des Werksgeländes nach Süden wurden dem vorhergehenden Gremium erstmals im Jahr 2018 vorgestellt. Mit leider nur einer Gegenstimme (Grüne) wurden durch den Marktgemeinderat Meitingen weiterführende Planungen auf den Weg gebracht.

  Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Gutachten, Stellungnahmen, Einwendungen usw. die letztendlich von einem nun neu zusammengesetzten Marktgemeinderat zu bewerten sind.

  Auch wenn man die Lechstahlwerke in der Gesamtschau betrachten

  Περισσότερα


Heinz Peter Wittgen
κόμμα: Grüne
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grüne
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Marktgemeinderat
Ιστοσελίδα: https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaUzp3tx5RbwfEsQ3Ie9onSOLl2L_ejuxIId4J8jNWTS
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα