изборни длъжности Holger Hachenburger

Stadtverordnetenversammlung в / след Reichelsheim

  Становище относно петицията Rettet das Reichelsheimer Wäldchen

  CDU, последна редакция на 02.10.2020

    Съгласен съм / предимно съм съгласен.
  ✓   Подкрепям публично изслушване в Техническия комитет.

  Становище относно петицията Abschaffung Der Strassenbeitragssatzung In Reichelsheim Wetteraukreis

  CDU, последна редакция на 07.09.2018

  Решението се основава на решение на групата CDU
    Въздържам се.

  ✓   Подкрепям публично изслушване в Техническия комитет.

  Die Auswahl zur Positionierung ist leider limitiert, deshalb pro Forma eine vorläufige Enthaltung.
  Eine detaillierte Stellungnahme findet sich hier:
  holger-and-more.com/web_documents/cdu_pm_06092018.pdf


Holger Hachenburger
страна : CDU
фракция: CDU
избори: 2021
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International