Λαϊκή εκπρόσωπος Irene Köppe

Stadtverordnetenversammlung σε Bernau


Irene Köppe
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtverordnete
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα