Λαϊκή εκπρόσωπος Iris Preuß-Buchholz

Rat der Stadt σε Ζόλινγκεν

Iris Preuß-Buchholz
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Iris Preuß-Buchholz
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition