Predstavnik ljudi Iris Preuß-Buchholz

Rat der Stadt u Solingen

Iris Preuß-Buchholz
stranka: SPD
Frakcija: SPD
Sljedeći izbor: 2020
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Iris Preuß-Buchholz
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International