Λαϊκή εκπρόσωπος Iris Westenfelder

Stadtverordnetenversammlung σε Bad Bramstedt

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Ausbaubeiträge abschaffen in Bad Bramstedt

  Gruene, τελευταία έκδοση 25.05.2018

  Διαφωνώ. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Gruene

  Eine Petition finde ich gut! So kann auch die Meinung von Minderheiten sichtbar gemacht und diskutiert werden.
  Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Bad Bramstedt kann ich nicht unterstützen. Zuvor muss ja geschaut werden, wie in Zukunft die Straßensanierung (nicht die Reparatur) finanziert werden kann. Der Haushalt in Bad Bramstedt lässt das komplette Wegfallen dieser Einnahmen nicht zu. Die Unterstützung vom Land ist zwar ganz schön, aber eben nicht auf die Zukunft ausgerichtet. Außerdem benötigt Bad Bramstedt diese Finanzspritze dringend für andere Projekte, die -aus meiner Sicht- einer weitaus größeren Anzahl von Menschen zu Gute kommt: Schulen, Kitas, Sicherheit - um nur wenige aktuelle zu nennen.
  Das Überdenken der bestehenden

  Περισσότερα


Iris Westenfelder
κόμμα: Gruene
Κοινοβουλευτική ομάδα: Gruene
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα