Εκλεγμένος επρόσωπος Jochen Hartmann

Stadtrat σε Μίλχαϊμ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Kürzungen im Bereich der Ganztagsbetreuung der Stadt Mülheim an der Ruhr

  BAMH, τελευταία έκδοση 03.03.2021

    Απέχω.

  Ich bin kein Stadtverordneter mehr

  Γνωμοδότηση για την αναφορά NEIN zur Beschlossenen Grundsteuererhöhung in Mülheim an der Ruhr

  BAMH, τελευταία έκδοση 27.01.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας BAMH
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Für die BAMH-Fraktion erkläre ich Folgendes:
  Die BAMH-Fraktion hat sich nicht nur in der Öffentlichkeit publikumswirksam, sondern von Anfang an auch im nichtöffentlich tagenden AK Haushalt gegen eine Steuererhöhung ausgesprochen.
  In der Etatdebatte hat unser Fraktionsvorsitzender u.a. gesagt:
  „Vor zwei Jahren sagte der zur Ruhrbahn wegbeförderte und als Kämmerer völlig überforderte Bonan: „Entweder Stärkungspakt oder Grundsteuererhöhung“.
  Jetzt sind wir im Stärkungspakt und der aktuelle Kämmerer droht trotzdem mit einer erheblichen Grundsteuererhöhung.
  In diesem Jahr will man noch einmal richtig zulangen. Im Vorwahljahr soll es dann nicht so schlimm werden. Damit soll bei der Kommunalwahl 2020 für die Verantwortlichen unserer Misere, nämlich

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά EIL-Petition zum Erhalt unserer Allee der Leineweberstraße in Mülheims Innenstadt

  BAMH, τελευταία έκδοση 01.06.2017

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας BAMH
    Καμία επίσημη δήλωση.

  Die BAMH Fraktion hat sich sehr frühzeitig für den Erhalt der Bäume eingesetzt. Sie hat eine entsprechende Anfrage veranlasst und sich auch in der Presse entsprechend geäußert . In der entscheidenden Sitzung des Planungsausschusses hat sie ein eindeutiges Votum für den Erhalt der wunderbaren Platanenallee abgegeben. Die anwesenden Mitglieder der Initiative dürften dies entsprechend bewertet haben.
  Leider haben wir bisher keine Aufforderung zu einer Stellungnahme erhalten. Deshalb erfolgt sie jetzt nachgängig. Vielen Dank für Uhren Einsatz
  Jochen Hartmann
  Fraktionsvorsitzender BAMH


Jochen Hartmann
κόμμα: BAMH
Κοινοβουλευτική ομάδα: BAMH
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα