Εκλεγμένος επρόσωπος Jörg Köther

Kreistag σε Landkreis Peine


Jörg Köther
κόμμα: Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition