volení zástupci Johann Schanzer

Marktgemeinderat v Untergriesbach - eliminovány


Johann Schanzer - eliminovány
Strana: FWG
volební : 2026
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International