Zástupce lidí Julia Suermondt

Stadtrat v Krefeld


Julia Suermondt
Strana: DIE LINKE
skupina : DIE LINKE
volební : 2020
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní