Zástupca ľudu Julia Suermondt

Stadtrat v Krefeld


Julia Suermondt
Politický večierok: DIE LINKE
zlomok: DIE LINKE
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz