Përfaqësues Kirsten Petereit

Opinion mbi peticionin Genehmigung von Windschutz auf der Raucherterrasse / Änderung der Gestaltungssatzung

Bündnis 90/Die Grünen modifikuar për herë të fundit 28.4.16

  Unë heq dorë.
✓   Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.

Guten Tag,
natürlich kann ein berechtigtes Anliegen im Fachausschuss thematisiert werden.
An gesetzliche / kommunale Vorgaben muss sich jedoch jeder Einzelne halten, da darf es keine Alleingänge geben - gleiches Recht für Alle!

Opinion mbi peticionin Initiative gegen die Erhöhung der Elternbeiträge in Lüdenscheid

Bündnis 90/Die Grünen
kontaktuar për herë të fundit në 11.5.15
nuk përgjigjet akoma

Kirsten Petereit
parti : Bündnis 90/Die Grünen
zgjedhjet e ardhshme : 2020
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani