Λαϊκή εκπρόσωπος Lana Horstmann

Stadtrat σε Νόιβιντ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%

  SPD, τελευταία έκδοση 09.07.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt. Die Erhöhung trifft nicht nur Eigenheimbesitzer, denn die Kosten werden komplett auf die Mieter umgelegt.
  Inmitten einer Corona-Krise, die viele finanzielle Belastungen für viele Betroffene mit sich bringt, ist die Höhe und der Zeitpunkt der Steuererhöhung der Papaya absolut unangebracht.


Lana Horstmann
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα