Εκλεγμένος επρόσωπος Ludwig Theuvsen

Rat der Stadt σε Γκέτινγκεν

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir wollen das Göttinger Altstadtfest zurück!

    CDU, τελευταία έκδοση 14.03.2017

      Απέχω.
    ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

    Ich freue mich über Bürgerinnen und Bürger, die sich in Göttingen für ihre Stadt engagieren, z.B. durch einen Anlauf zur Wiederbelebung des Altstadtfestes. Allerdings wird diese Wiederbelebung nicht einfach werden. Versuchen kann man es aber. Der richtige Ort für einen Neustart ist die Diskussion im zuständigen Fachausschuss. Ludwig Theuvsen (CDU-Ratsfraktion und CDU-Landtagskandidat)


Prof. Dr. Ludwig Theuvsen
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Rat Göttingen
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα