përfaqësues Ludwig Theuvsen

Rat der Stadt Göttingen

    Opinion mbi peticionin Wir wollen das Göttinger Altstadtfest zurück!

    CDU, modifikuar për herë të fundit 14/03/2017

      Unë heq dorë.
    ✓   Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.

    Ich freue mich über Bürgerinnen und Bürger, die sich in Göttingen für ihre Stadt engagieren, z.B. durch einen Anlauf zur Wiederbelebung des Altstadtfestes. Allerdings wird diese Wiederbelebung nicht einfach werden. Versuchen kann man es aber. Der richtige Ort für einen Neustart ist die Diskussion im zuständigen Fachausschuss. Ludwig Theuvsen (CDU-Ratsfraktion und CDU-Landtagskandidat)


Prof. Dr. Ludwig Theuvsen
parti : CDU
fraksion: CDU
zgjedhjet e ardhshme : 2021
rrethi zgjedhor : Rat Göttingen
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International