förtroendevald Ludwig Theuvsen

Rat der Stadt i Göttingen

    Yttrande om petitionen Wir wollen das Göttinger Altstadtfest zurück!

    CDU, senast redigerad: 14.3.2017

      Jag avstår.
    ✓   Jag är för en offentlig utfrågning i tekniska kommittén.

    Ich freue mich über Bürgerinnen und Bürger, die sich in Göttingen für ihre Stadt engagieren, z.B. durch einen Anlauf zur Wiederbelebung des Altstadtfestes. Allerdings wird diese Wiederbelebung nicht einfach werden. Versuchen kann man es aber. Der richtige Ort für einen Neustart ist die Diskussion im zuständigen Fachausschuss. Ludwig Theuvsen (CDU-Ratsfraktion und CDU-Landtagskandidat)


Prof. Dr. Ludwig Theuvsen
parti: CDU
Grupp: CDU
Nästa val: 2021
Valdistrikt : Rat Göttingen
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International