Εκλεγμένος επρόσωπος Manfred Dobberphul

Rat der Stadt σε Μπράουνσβαϊγκ

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Beibehaltung der aktuellen Regelung von Krippe, Kita & Hort Gebühren der Stadt Braunschweig!

    SPD, τελευταία έκδοση 05.03.2016

      Διαφωνώ.

    Die 3 Betreuungsangebote (Krippe, Kita, Schulkindbetreuung) müssen gebührenmäßig angepasst werden, was auch erfolgen soll. Das heißt, Krippengebühren und Gebühren für die Betreuung erheblich runter, Kita-Gebühren wieder moderat einführen. Das ist erheblich gerechter, als die beiden Angebote Krippe und Schulkindbetreuung in den Gebühren hoch zu lassen und die Kita kostenlos. Die Stadt ist dringend auf das Geld angewiesen, um die Qualität zu verbessern. Keine Stadt (außer das verschuldete Salzgitter) in Niedersachsen hat Gebührenfreiheit für Kitas! Das können sich auch alle gar nicht leisten.


Manfred Dobberphul
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition